Stray Melody ~
#housedecor #bigfork (Taken with Instagram)

#housedecor #bigfork (Taken with Instagram)